unit & tugas

 


PENTADBIRAN- Menguruskan pentadbiran, kewangan, dokumen, keselamatan, kenderaan dan perolehan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN TVET - Merancang, melaksana dan menyelaras sistem Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kemahiran TVET.

HARTANAH & DOMESTIK- Menyelenggara dan mengurus kemudahan penginapan, dewan seminar dan lain-lain kemudahan yang terdapat di KOLEJ KEDA
 
SISTEM MAKLUMAT
- Merancang, melaksana dan memantau pembangunan sistem maklumat untuk kegunaan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK- Menjalankan Kursus Pembangunan Masyarakat (Jangka Pendek)